اخبار
دومین جلسه کارگروه تخصصی تثبیت کننده های خاک در سال 98 دومین جلسه کارگروه تخصصی تثبیت کننده های خاک در سال 98، روز شنبه مورخ 98/2/14 با حضور مشاور محترم رئیس سازمان و دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار و اعضای کمیته فنی برگزار گردید.
دومین جلسه کارگروه تخصصی تثبیت کننده های خاک در سال جاری، روز شنبه مورخ 98/2/14 با حضور مشاور محترم رئیس سازمان و دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار و اعضای کمیته فنی برگزار گردید. در این جلسه، تعداد چهار پرونده خوداظهاری (ارزیابی سطح اول) متقاضیان ارزیابی کارایی تثبیت کننده های خاک مورد بررسی قرار گرفت و با دو مورد جهت راهیابی به سطح دوم (انجام آزمایشات فیزیکی، شیمیایی و محیط زیستی) موافقت گردید. همچنین یک مورد اعتراض نسبت به ارزیابی سطح دوم مطرح و مقرر گردید پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار موضوع را از طریق آزمایشگاه های مربوطه مورد بررسی قرار داده و نتیجه را در اسرع وقت به ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار منعکس نماید. همچنین با توجه به اینکه متقاضیان تثبیت‌کننده‌های خاک همچنان در حال ارائه محصولات خود هستند دستورالعمل ارزیابی کارایی تثبیت‌کننده‌های خاک که توسط ستاد مقابله با گردوغبار تهیه شده است توسط کارگروه تأیید، مصوب و مقرر گردید در اسرع وقت منتشر شده و ملاک عمل برای ارزیابی¬های نهایی متقاضیان در آینده باشد.
بيشتر