1400/8/25 سه‌شنبه

دکتر علی محمد طهماسبی بیرگانی
مشاور رئیس سازمان و دبیر ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار