1397/5/23 سه‌شنبه
اهداف:
-    توانمند سازی کشور جمهوری اسلامی ایران در پیش بینی، پیشگیری، مدیریت و کنترل و کاهش آثار زیانبار پدیده گرد و غبار
-    توسعه همکاری های دو جانبه و چند جانبه منطقه ای و بین المللی به منظور مهار و جلوگیری از پدیده گرد و غبار با اولویت کشورهای منشا و متاثر از این پدیده
-    ارتقا سطح دانش عمومی در مقابله و کاهش اثرات سو پدیده گرد و غبار

سیاست های کلی:
-    شناسایی منشا پدیده گرد وغبار در سطح ملی و منطقه ای و تجزیه و تحلیل فرآیند وقوع آن
-    تهیه برنامه جامع (Master Plan) و برنامه های عمل (Action Plans) جهت کنترل پدیده گرد و غبار در داخل کشور و ابلاغ آن به دستگاه های ذیربط و پشتیبانی به منظور تامین اعتبارات لازم
-    اجرای برنامه های منطقه ای با استفاده از مدیریت تلفیقی منابع آب و خاک و پوشش گیاهی، مدیریت حقابه های مرزی و برنامه های اجرایی کنترل منشا گرد وغبار
-    تدوین آیین نامه ها، مقررات و دستورالعمل ها جهت کنترل منشاهای داخلی گرد و غبار
-    تهیه برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی به منظور فرهنگ سازی در جهت استفاده از راهکارهای کاهش اثرات
-    نظارت بر عملکرد دستگاه های موظف در مورد انجام تکالیف تعریف شده بر اساس مفاد آیین نامه مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست
-    توسعه و ارتقا سیستم های سنجش، پایش و هشدار وقوع پدیده گرد وغبار با استفاده از تجهیزات ماهواره ای، هواشناسی و پایش گرد و غبار
-    توسعه همکاری های دو جانبه و چند جانبه منطقه ای و بین المللی به منظور اجرای طرح های مشترک مهار و جلوگیری از پدیده گرد وغبار با کشورهای منشاء و متاثر از این پدیده با مشارکت سازمان های بین المللی
-    تجهیز و توانمندسازی مراکز بهداشتی، درمانی و بیمارستان ها به منظور پوشش خدمات در شرایط ویژه وقوع گرد وغبار
-    تعامل با دستگاه های موظف به منظور تدوین آیین نامه های معماری و شهرسازی سازگار با شرایط وقوع پدیده گرد و غبار
-    تدوین برنامه های اجرایی با همکاری دستگاه های مرتبط به منظور کاهش آثار و تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی ازطوفان های گرد وغبار
-    رفع مشکلات مربوط به حقابه تالاب ها و احیای آن ها