اخبار
بیست و دومین جلسه کمیته راهبردی گرد و غبار بیست و دومین جلسه کمیته راهبردی گرد و غبار روز سه شنبه مورخ 98/4/4 در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
بیست و دومین جلسه کمیته راهبردی گرد و غبار روز سه شنبه مورخ 98/4/4 با حضور رئیس محترم سازمان حفاظت محیط‌زیست، معاون محترم محیط زیست انسانی، دبیر محترم ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار و نمایندگان دستگاه‌های عضو آیین‌نامه اجرایی آمادگی مقابله با گرد و غبار در محل سازمان حفاظت محیط‌زیست برگزار شد. در پایان پس از بحث و بررسی همه جانبه در خصوص دستور کار جلسه (ارائه گزارش وضعیت اقدامات اجرایی مقابله با گرد و غبار خوزستان در سال 97)، موارد زیر جمع بندی و به تصویب کمیته ملی رسید و مقرر گردید دستگاه های مسئول نسبت به انجام مصوبات و انعکاس اقدامات به ستاد مقابله با گرد و غبار به شرح زیر اقدام نمایند:

•    در خصوص مطالعات موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور مقرر شد جمع بندی نظرات دستگاه ها بر گزارش سنتز مطالعات ظرف 48 ساعت پس از ابلاغ صورتجلسه کمیته ملی توسط دبیرخانه کارگروه استانی مقابله با گردوغبار جهت اعمال نظرات و انجام اصلاحات به موسسه مذکور ارسال شود. همچنین موسسه تحقیقات در مدت 10 روزکاری نسبت به ارسال جوابیه و انجام اصلاحات به همراه سایر مجلدات مطالعات شامل مطالعات پایه و اجتماعی-اقتصادی و ستنز و تلفیق اصلاح شده مطابق با موافق‌نامه سال 97 اقدام نمایند.
•    مقرر شد دبیرخانه کارگروه استانی مقابله با گردوغبار پس از دریافت جوابیه موسسه و مستندات کامل مطالعات، ظرف دو هفته نسبت به برگزاری جلسه تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ملی و استانی مربوطه اقدام نموده و نتیجه را تا تصویب مطالعات و انعکاس به ستاد ملی مقابله با گردوغبار پیگیری نماید. مجموع فرآیند رفت و برگشتی فوق نباید بیش از یک ماه بوده و دبیرخانه کارگروه استانی موظف به رصد و پیگیری آن خواهد بود.
•    در این راستا توجه به پیوست‌ اجتماعی طرح، اعمال بازخورد از اقدامات انجام شده برای افزایش موفقیت طرح و نیز وضعیت توسعه کانال های فرعی و نیازآبی دقیق محدوده های کاری اجتناب‌ناپذیر است.
•    موکدا اعلام گردید که تا زمان تصویب مطالعات هیچ‌گونه عملیات توسعه جدید در کانون‌های 7 گانه استان خوزستان حتی در خصوص مناطق خشک و آسیب دیده (که مقرر شد در مکان دیگر کشت شود) صورت نگیرد. نتیجه اینکه پس از تصویب مطالعات انطباق کامل عملیات اجرایی با خروجی حاصل از مطالعات مورد انتظار است.
•    درخصوص اقدامات اجرایی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان، مقرر شد تنوع بخشی به گونه‌های مورد نظر برای کشت نهال و توقف عملیات نهالکاری در کانون شماره 4 با هدف ارزیابی عملکرد میان مدت و تنوع بخشی به اقدامات تثبیت مد نظر قرار گرفته و پیشنهاد هر گونه گیاهی با مطالعه دقیق هر منطقه صورت پذیرد.
•    مقرر شد در عرصه‌های ناموفق و دارای خاک شور و قلیایی، جابجایی عرصه‌های کشت و تغییر عملیات تثبیت (به مدیریت حفاظتی، قرق و امثالهم) بر اساس پیشنهاد اداره کل منابع طبیعی استان و تصویب کارگروه استانی و بر مبنای مطالعات مصوب اعمال شود. همچنین با توجه به جمیع جهات و شرایط پیش آمده پشتیبانی فنی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان و همه استان‌های متاثر از پدیده گردوغبار در اجرای عملیات مقابله‌ای مورد انتظار است.
•    در خصوص اقدامات اجرایی مرتبط با طرح تامین و انتقال آب مقرر شد تا زمان تعیین تکلیف دستگاه بهره‌بردار و نحوه بهره‌برداری و تصویب لزوم اجرای بخش های اجرا نشده در کمیته ملی، اجرای بخش‌های باقیمانده طرح (کانال‌های فرعی و ایستگاه پمپاژ دائمی) متوقف شود.
•    مقرر شد کارگروه تخصصی مقابله با گردوغبار در مدت 20 روز پس از تصویب مطالعات موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، توسط کارگروه استانی گرد و غبار تشکیل و نسبت به  تعیین و تامین نیاز آبی نهایی طرح اقدام نماید.
•    مقرر شد با مساعدت استاندار محترم و تعامل با دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی، متولی بهره‌برداری از کانال دستگاه بهره‌بردار تعیین تکلیف و ساز و کار اجرایی آن به ستاد ملی مقابله با گردوغبار اعلام گردد.
•    با توجه به ضرورت رسیدن کیفیت آب کانال پورشریفی به حد قابل استفاده برای عملیات نهال‌کاری و پخش آب و عدم توسعه کانال‌های فرعی در بخشی از عرصه‌های کشت شده، مقرر شد که سازمان آب و برق خوزستان حداکثر مساعدت لازم برای برداشت آب از کانال کوت امیر را به عمل آورد.
•    مقرر شد کلیه دستگاه‌های دریافت کننده اعتبارات سال 97 (شامل موسسه جهاد نصر، سازمان جنگل‌ها و مراتع (موضوع نظارت بر عملیات و انجام مطالعات موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور)، ادارات کل حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، هواشناسی و زمین‌شناسی خوزستان، شهرداری اهواز نسبت به ارسال گزارش عملکرد خود به ستاد ملی مقابله با گردغبار ظرف دو هفته از ابلاغ صورتجلسه حاضر اقدام نمایند.

 
بيشتر