اخبار

سومین جلسه کارگروه تخصصی تثبیت کننده های خاک در سال جاری، روز یکشنبه مورخ 98/4/30 با حضور مشاور محترم رئیس سازمان و دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار و اعضای کمیته فنی برگزار گردید.

1398/5/5 شنبه
بیست و دومین جلسه کمیته راهبردی گرد و غبار.
بیست و دومین جلسه کمیته راهبردی گرد و غبار

بیست و دومین جلسه کمیته راهبردی گرد و غبار روز سه شنبه مورخ 98/4/4 در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

1398/4/11 سه‌شنبه
.
دومین جلسه کارگروه تخصصی تثبیت کننده های خاک در سال 98

دومین جلسه کارگروه تخصصی تثبیت کننده های خاک در سال 98، روز شنبه مورخ 98/2/14 با حضور مشاور محترم رئیس سازمان و دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار و اعضای کمیته فنی برگزار گردید.

1398/2/16 دوشنبه
.
اولین جلسه کارگروه تخصصی تثبیت کننده های خاک در سال 98

اولین جلسه کارگروه تخصصی تثبیت کننده های خاک در سال 98 ، روز دوشنبه مورخ 98/2/2 با حضور مشاور محترم رئیس سازمان و دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار و اعضای کمیته فنی برگزار گردید.

1398/2/9 دوشنبه
بيشتر

آلبوم تصاوير

بيشتر
اینفوگرافی
بيشتر