اخبار
سومین جلسه کارگروه تخصصی تثبیت کننده های خاک در سال 98
بیست و دومین جلسه کمیته راهبردی گرد و غبار
دومین جلسه کارگروه تخصصی تثبیت کننده های خاک در سال 98
اولین جلسه کارگروه تخصصی تثبیت کننده های خاک در سال 98
دوازدهمین جلسه کمیته تخصصی گرد و غبار
بیست و یکمین جلسه کارگروه تخصصی تثبیت کننده های خاک
بیستمین جلسه کارگروه تخصصی تثبیت کننده های خاک
یازدهمین جلسه کمیته تخصصی گرد و غبار
بیست و یکمین جلسه کمیته راهبردی گرد و غبار
نوزدهمین جلسه کارگروه تخصصی تثبیت کننده های خاک
دهمین جلسه کمیته تخصصی گرد و غبار
هجدهمین جلسه کارگروه تخصصی تثبیت کننده های خاک
هجدهمین جلسه کارگروه تخصصی تثبیت کننده های خاک
بیستمین جلسه کمیته راهبردی گرد و غبار
اولین جلسه منشایابی خارجی گرد و غبار کشور
  • 1397/9/19 دوشنبه اولین جلسه منشایابی خارجی گرد و غبار کشور
    اولین جلسه منشایابی خارجی گرد و غبار روز دوشنبه مورخ 97/9/12 با موضوع بررسی پروپوزال های ارسالی موسسات پژوهشی و دستگاه های مختلف در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار گردید.
شانزدهمین جلسه کارگروه تخصصی تثبیت کننده های خاک
دوازدهمین جلسه هم افزایی در تبیین و اجرای سیاستهای آب و تالاب، گرد و غبار سازمان
پانزدهمین جلسه کارگروه تخصصی تثبیت کننده های خاک
چهاردهمین جلسه کارگروه تخصصی تثبیت کننده های خاک
ششمین جلسه کارگروه تخصصی بین الملل ستاد
1 2 3