1402/6/27 دوشنبه امیدبخش بودن رهبری ایران در گردهمایی جهانی برای مقابله با گرد و غبار
معاون دبیرکل سازمان ملل و دبیر اجرایی اسکاپ با اشاره به چندوجهی بودن محیط زیست و چالش گرد و غبار اظهار کرد: حل معضل گرد و غبار به همکاری بین‌المللی نیاز دارد و باعث خوشحالی است که ایران رهبری و راهنمایی کشورها را برعهده گرفته است.
آرمیدا سالسیا جابانا در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست درباره برگزاری اجلاس بین المللی مقابله با توفان‌های گرد و غبار در تهران اظهار کرد: موضوع محیط زیست و گرد و غبار تنها مربوط به یک کشور نیست و به یک همکاری چندجانبه و بین‌المللی نیاز دارد و خیلی خرسندیم که کشور ایران راهنمایی و رهبری این گروه‌ها و کشورها را بر عهده گرفته و این اجلاس بزرگ را برگزار کرده است.
وی ادامه داد: درباره این بحث حتی باید در نیویورک نیز صحبت شود. امیدواریم با توجه به اینکه محیط زیست به سیاست مربوط نیست و به حیات زمین، طبیعت و انسان‌ها مربوط است، به‌خوبی بتوانیم درباره این موضوع تصمیم بگیریم.
معاون دبیرکل سازمان ملل و دبیر اجرایی اسکاپ افزود: بر اساس مسائلی که طی چندسال اخیر مشخص شده است، کشورهای آسیایی و عربی همکاری مناسبی با ما داشتند. اسکاپ یک مجموعه بین‌المللی است و تدابیر خوبی برای مقابله با این پدیده و کاهش آن اندیشیده است. این اجلاس نیز مقدمه‌ای برای شروع همکاری مشترک در منطقه آسیایی است.
وی در  پایان تصریح کرد: همکاری کشورها با یکدیگر، یک همکاری چندجانبه و بین‌الملی است که موجب می‌شود تا محیط زیست بهتری داشته باشیم.
بيشتر