انتخاب طرح برآورد خسارت های ناشی از گردوغبار به منابع زیستی و اقتصادی در شش استان کشور به عنوان طرح برگزیده کشوری

انتخاب طرح برآورد خسارت های ناشی از گردوغبار به منابع زیستی و اقتصادی در شش استان کشور به عنوان طرح برگزیده کشوری

طرح "برآورد خسارت های ناشی از گردوغبار به منابع زیستی و اقتصادی در شش استان کشور" که با همکاری دانشگاه شهید بهشتی انجام شده است، به عنوان طرح برگزیده کشوری توسط وزارت علوم انتخاب گردید.
نسخه قابل چاپ
بيشتر