1397/5/23 سه‌شنبه
ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار: متشکل از نمایندگان سازمان ها و دستگاه های موضوع ماده 1 آیین نامه هماهنگی پیشگیری و مدیریت پدیده گردوغبار مصوب هیئت محترم وزیران به شماره 27962/ت 57929 ﻫ  مورخ 12/3/1400 و به ریاست دبیر ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار . (جدول شماره 1)

جدول شماره 1: اعضای ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار
13- سازمان انرژی اتمی ایران 7- وزارت کشور 1- سازمان حفاظت محيط زیست
14 - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 8- وزارت جهاد کشاورزی 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
15 - معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور 9- وزارت امور خارجه 3- سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری کشور
16 - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 10 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 4- وزارت نیرو
11 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 5- وزارت نفت
12-وزارت صنعت، معدن و تجارت 6- وزارت راه و شهرسازی

2- کارگروه تخصصی ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار:  مطابق با ماده 3 آیین نامه هماهنگی پیشگیری و مدیریت پدیده گردوغبار مصوب هیئت محترم وزیران به شماره 27962/ت 57929 ﻫ  مورخ 12/3/1400 کارگروه تخصصی ملی در حال برگزاری می باشد.


3-  گروه های کاری: مطابق با مصوبات دومین کارگروه تخصصی ملی که در تاریخ 9/8/1400 در محل سازمان متبوع با حضور نمایندگان دستگاه های عضو ستاد ملی تشکیل گردید، سه گروه کاری به شرح جدول زیر به صورت تخصصی مسئول اجرای مفاد آیین نامه هماهنگی پیشگیری و مدیریت پدیده گردوغبار خواهند بود:

جدول شماره 2: گروه های کاری مستقر در ستاد ملی
گروه کاری علوم، فنآوری و اطلاع‌رسانی گروه کاری فنی- اجرایی و ارزیابی عملکرد گروه کاری بین‌الملل
ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار
سازمان هواشناسی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت امور خارجه
سازمان زمین شناسی کشور سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان انرژی اتمی سازمان حفاظت محیط زیست وزارت نیرو
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت نیرو -
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وزارت جهاد کشاورزی -
سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران - -

4
- کارگروه تخصصی بررسی مواد تثبیت کننده خاک مرتبط با موضوع ماده 4 آیین نامه اجرایی مقابله با پدیده گرد وغبار: به منظور سیاستگذاری، پایش، برنامه ریزی و نظارت بر امور مربوط به بررسی مواد تثبیت کننده خاک (مالچ) در ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار، کمیته ای با ترکیب زیر تشکیل گردیده است (جدول شماره 3)

جدول شماره 3: اعضای کمیته فنی کارگروه تخصصی "بررسی مواد تثبیت کننده خاک" 
عضو هیئت علمی مطلع نماینده دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست نمایندگان ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار
نماینده سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران نماینده دفتر حراست سازمان حفاظت محیط زیست نماینده معاونت طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست
نماینده موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور نماینده دفتر بازرسی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان حفاظت محیطزیست نماینده معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط زیست
نماینده ستاد ویژه توسعه فناوری نانو نماینده سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور نماینده دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست
نماینده ستاد توسعه زیست فناوری نماینده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نماینده دفتر توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست