1397/5/22 دوشنبه
آدرس:
تهران، ضلع شمالی بزرگراه شهید حکیم، بین شیخ فضل ا... و یادگار امام، پارک طبیعت پردیسان، سازمان حفاظت محیط زیست، ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار
تلفن:  88233099
فکس: 88233098
پست الکترونیکی: nsds.center@doe.ir